Bancells ECOtècnics

Especialistas en:

Tecnología

Energía solar

Sobre Bancells ECOtècnics

Som una empresa de Mataró amb experiència en projectes relacionats tant amb la sostenibilitat com amb la bioconstrucció, també som partners de Loxone (domòtica).

Hem realitzat projectes des de fa:

  • més de 10 anys  en el sector de l’energia solar fotovoltaica on ens dediquem al dimensionament, legalització, enginyeria, instal·lació i manteniment solars.
  • més de 15 anys en la construcció on realitzem:

– Obra nova , incloent-hi el control de qualitat i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució.

– Redacció de projectes de rehabilitació , reforma, piscines i ampliacions.

– Redacció i tràmit d’ITE, cèdules d‟habitabilitat i certificats d‟eficiència energètica.

– Redacció d’estat de mesuraments, plec de condicions, estudis de seguretat i salut i estudis de gestió de residus.